SPF-konceptgodkendelse

FAKTA om SPF – Specifik Pathogen Free

  • SPF er en forkortelse for det engelske udtryk Specific Pathogen Free. Det betyder i praksis, at SPF-grise er fri for specifikke behandlingskrævende sygdomme.
  • DE tæller almindelige lungesyge, ondartet lyngesyge, svindedysenteri, skab, lus, nysesyge og PRRS. Sidstenævnte fører blandt til dødfødte grise.
  • SPF-systemet beskytter grisene mod eksterne smittefarer. Dyrene kan dog stadig lide af andre sygdomme, som stammer fra intern smitte.
  • I Danmark er omkring 40 procent af alle slagtesvin og 78 procent af alle søer godkendt som SPF-svin. Mange andre besætninger kører desuden efter samme regelsæt, men er bare ikke registreret som en del af SPF-systemet.
  • Der er i dag omkring 2900 besætninger med SPF.sundhedsstatus.

FAKTA om Modulgrisestaldens godkendelse

  • Rengøringsvenlig plastik dominerer indvendig i staldmodulet. Derudover er det brugt blandt andet net rundt om alle vinduer til mus og insekter, så dyr udefra ikke kan komme ind og smitte grisene.
  • Svinestaldsmodulet er det første i Danmark til at blive SPF-konceptgodkendt. Det betyder, modulet må bruges i en dansk SPF-svinestald, ligegyldig hvor modulet tidligere har stået, når bare modulet bliver rengjort og desinficeret, inden det tages i brug igen.
  • Staldmodulet er derfor nu godkendt til at fungere sammen med andre SPF-godkendte stalde. Det er dog et krav, at modulet i sin nuværende form skal stå sammen med eksisterende SPF-stalde for at leve op til SPF-standarderne.
  • SPF-Sundhedsstyringen her ikke tidligere givet sådan en godkendelse til en mobil dansk stald. Godkendelser bliver derimod givet til flis og spagnum, som bliver strøet i staldende, og til lastbilerne, der transportere svinene.

Det er SEGES der har givet MBU deres SPF-konceptgodkendelse, som de første i Danmark.